VENTILATIE

Home / Diensten / Ventilatie

Ventileren voor een gezond binnenklimaat

Bij een nieuwbouw, renovatie of energetische renovatie krijgt u bepaalde ventilatie-eisen op uw bord. S&P Technics helpt u dat ingewikkelde EPB-verslag goed te interpreteren en bedenkt de beste oplossing voor u.

Wij gaan voor de professionele installatie van uw venilatiesysteem C, ventilatiesysteem C+ of ventilatiesysteem D. Een goede ventilatie van uw woning verbetert het algemene leefcomfort van uw gezin. De nieuwste isolatietechnieken beperken in grote mate warmteverlies. Daarom moet ook steeds beter geventileerd worden.

Ventilatie C

Bij ventilatiesysteem C gebeurt de luchtaanvoer op een natuurlijke wijze, bijvoorbeeld via roosters in ramen of muren. De afvoer van de vuile lucht gebeurt mechanisch, met een ventilator.

S & P Technics | ventilatie c 1
S & P Technics | Renson ventilatieC+foto

Ventilatie C+

Natuurlijke toevoer van verse lucht in combinatie met vraaggestuurde afvoer van vervuilde binnenlucht

Ventilatiesysteem C+ onderscheidt zich van het klassieke C-systeem omdat de afvoer vraaggestuurd gebeurt. De toevoer verloopt wel op dezelfde manier: met zelfregelende raamverluchtingsroosters. Wanneer mensen in een bepaalde ruimte aanwezig zijn (en uitgeademde lucht voor een hoog CO2- gehalte zorgt) en/of er worden (afhankelijk van het type sensoren per ruimte) vochtigheid of geurtjes gedetecteerd, dan zal het ventilatieniveau automatisch opgedreven worden om net daar het nodige debiet vervuilde lucht af te voeren. Wanneer echter niemand thuis is en/of de vochtigheidsgraad blijkt gunstig en er hangen geen geurtjes, werkt de centrale ventilatie-unit op minimumstand en wordt bijgevolg minder lucht afgevoerd.

Ventilatie d

De luchtaanvoer en -afvoer gebeurd mechanisch bij een ventilatiesysteem D. Dit gebeurt via een netwerk van ventilatiekanalen en ventilatoren. De warmte van de afgevoerde binnenlucht kan bij de meeste ventilatiesystemen D overigens benut worden om de aangevoerde koude buitenlucht op te warmen. Dit gebeurt in de zogenaamde warmtewisselaar van het systeem. Men spreekt dan van een ventilatiesysteem met warmterecuperatie . Op die manier moet je dankzij je ventilatiesysteem de binnenkomende lucht minder verwarmen en bespaar je op je stookkosten.

S & P Technics